Despre considerație și, mai ales, despre lipsa acesteia!

 

 

sedClTd

(sursa foto: AgoraMedia)

Grupul consilierilor liberali a fost recent acuzat de lipsă de considerație pentru cetățeni datorită faptului că toți consilierii liberali au absentat de la ședința ”de îndată” convocată în data de 13 octombrie 2017,  la ora 08:30.

Dincolo de o nouă încercare nereușită de a persifla filosofia Grupului liberal care acționează din veritabilă considerație pentru cetățeni, în vederea creșterii gradului de transparență a activității autorităților locale, consilierii PSD – semnatarii acuzei lansate pe Facebook – se află, alături de primarul Matei, într-o situație de abuz grosolan la adresa mecanismului ședinței „de îndată”, în încercarea de a ascunde erorile flagrante de management în pregătirea cererilor de finanțare.

Conform Regulamentului  de organizare și funcționare al Consiliului Local Turda 2016-2020, disponibil aici, la art. 47, alineatul 2, se precizează următoarele: ”În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului sau în alte situaţii stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local, convocarea Consiliului Local se poate face de îndată.”

Nu este deloc clară forța majoră și nici maxima urgență care ar putea  justifica ședința ”de îndată” convocată în 13 octombrie 2017, la ora 08:30, în condițiile în care în precedentele două săptămâni avuseseră loc nu mai puțin de 3 (trei) ședințe, în 28 septembrie, 3 octombrie și 6 octombrie!

Miza ședinței ”de îndată” din 13 octombrie 2017 era aprobarea documentației pentru proiectul „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazul prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda” al cărui termen de depunere a fost 15 octombrie 2017. Acest termen limită ar fi putut trece drept urgență, dacă apelul de proiecte nu ar fi fost deschis din 14 martie 2017!!!, cu 7 luni înainte de termenul limită din 15 octombrie 2017, așa cum este afișat pe pagina Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, gestionara liniei de finanțare.

Consilierii liberali se declară indignați de abuzul utilizării mecanismului ședințelor ”de îndată” pentru a acoperi managementul defectuos al pregătirii cererilor de finanțare și de lipsa de considerație arătată prin convocarea acestora la ora 08:30, atunci când majoritatea covârșitoare a cetățenilor responsabili, inclusiv consilierii liberali, se află la locurile lor de muncă, acolo unde își desfășoară activitatea de bază. De altfel, Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Turda mai prevede faptul că ședințele ordinare se convoacă la ora 16:00, tocmai pentru a permite consilierilor locali, care sunt în primul rând cetățeni, să își încheie programul la locul de muncă, prevedere de care primarul Matei nu ține cont niciodată.

Din considerație pentru cetățeni, consilierii liberali merg și la lucru!!